Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński w dniach 14-16.01.2023 r. przewodniczył delegacji polskiej, biorącej udział w 13. Sesji Zgromadzenia IRENA. Wydarzenie odbywało się w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Podczas spotkania wybrano także na kolejną kadencję dotychczasowego Dyrektora Generalnego Francesco La Camera.

Pierwszy raz po dwóch latach trwania pandemii Covid-19, delegacje państw członkowskich miały okazję spotkać się stacjonarnie i wziąć udział w Sesji Zgromadzenia IRENA. Delegacji polskiej przewodniczył wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński. Podczas swojego przemówienia nawiązał on do sytuacji na międzynarodowym rynku energetycznym. Odniósł się także do postępów polskiej transformacji energetycznej i rozwoju sektora OZE oraz Średnioterminowej Strategii IRENA na lata 2023-2027. Potwierdził tym samym nadany kierunek i pozytywne podejście Polski w kontekście mocniejszego zaakcentowania przez Agencję kontekstu roli odnawialnych źródeł energii w zapewnieniu państwom bezpieczeństwa energetycznego.

To obecnie  stanowi jeden z priorytetów rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego podejmujemy szerokie działania na rzecz dynamicznego rozwoju OZE w naszym kraju

– zaznaczył.

Na marginesie 13. Sesji Zgromadzenia IRENA wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński odbył także rozmowy z Sharifem Salim Al Olama, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Energii i Infrastruktury ZEA oraz przedstawicielem Sekretariatu COP28, którego tegoroczna edycja odbywać się będzie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ponadto wziął udział w panelu dyskusyjnym amerykańskiego think thanku Atlantic Council, gdzie wypowiadał się w tematyce związanej z rolą energii jądrowej w budowie zeroemisyjnej gospodarki.

Polska jest jednym z państw założycielskich Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, która powstała w 2011 roku. Od początku istnienia Agencji, strona polska angażowała się aktywnie w jej prace, dostrzegając wartość i wpływ jej działań na postępy transformacji energetycznej. IRENA, podobnie jak strona polska, akcentuje w swojej pracy kluczową rolę zapewnienia sprawiedliwej i szeroko pojętej transformacji, która oprócz osiągania celów klimatycznych zapewni także szereg społeczno-ekonomicznych korzyści.