Na budowę dróg krajowych przeznaczymy 164 mld zł!

Na budowę dróg krajowych przeznaczymy 164 mld zł!

 Na inwestycje na sieci dróg krajowych, realizowane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, trafi dodatkowe 21,8 mld zł.

 – Budowa nowoczesnych, bezpiecznych i wygodnych dróg jest naszym priorytetem. Dzięki realizowanemu przez nas programowi drogowemu rozwija się gospodarka, powstają nowe miejsca pracy i poprawia się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Decyzje rządów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego pozwoliły na przeznaczenie na budowę dróg krajowych w sumie dodatkowych 57 mld zł. Przypomnę tylko, że PBDK, przyjęty tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r., przewidywał przeznaczenie na budownictwo drogowe 107 mld zł, przy czym wartość wszystkich zadań w programie została określona na 198 mld zł – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2020 r. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), przedłożoną przez Ministra Infrastruktury.

 To kolejne zwiększenie wartości programu drogowego dzięki decyzji obecnego rządu. W 2017 r. wysokość środków w PBDK została zwiększona do 135 mld zł, a we wrześniu 2019 r. wartość finansowa PBDK została zwiększona do 142,2 mld zł.

 Dodatkowe środki pozwolą m.in. na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do Bożego Pola oraz obwodnicy Trójmiasta, a także S10 Toruń – Bydgoszcz. Realizacja tych inwestycji będzie korzystna dla polskiej gospodarki, która wychodzi z kryzysu wywołanego przez COVID-19.

 Przyjęcie zmian do Programu stanowi pierwszy krok zapowiedzianej przez rząd intensyfikacji krajowych inwestycji drogowych i stanowi element pobudzenia gospodarki, a tym samym ochrony miejsc pracy.

 Droga ekspresowa S6

 Na budowę drogi ekspresowej S6 przeznaczymy dodatkowo ok. 9 mld zł. Dzięki temu powstaną kolejne odcinki tej trasy:

– obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, 31,7 km, ok. 2,2 mld zł,

– odc. Lębork – DK 6, 22 km, ok. 1,4 mld zł,

– Koszalin – Słupsk, 46,2 km, ok. 2,6 mld zł,

– Słupsk – Lębork,  49,6 km, ok. 2,9 mld zł.

 Droga ekspresowa S10

 Na budowę S10 na odcinku Toruń – Bydgoszcz, wraz z węzłem Toruń Południe o długości 50,4 km, przeznaczymy dodatkowo ok. 2,8 mld zł.

 Inne inwestycje drogowe

 Około 9,8 mld zł ze zwiększonej puli środków na drogi krajowe pozwoli na realizację kolejnych odcinków dróg ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, o łącznej długości ponad 500 km, których koszt budowy przekracza wartość oszacowaną w 2015 r., w tym min.: S8 Wrocław  – Kłodzko, S19 Babica – Barwinek, Lublin – Lubartów, Choroszcz – Ploski – Chlebczyn czy S3 Troszyn – Świnoujście.

 Finansowanie Programu Budowy Dróg Krajowych

 Zwiększenie wydatków Programu Budowy Dróg Krajowycho ponad 21 mld zł nastąpi po 2021 r. i będzie wynosiło:

·         w 2022 r.: 6,5 mld zł,

·         w latach 2023-2025: 15,2 mld zł.                               

 Zwiększone finansowanie będzie pochodziło z obligacji emitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, kredytów zaciąganych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz z refundacji z budżetu środków europejskich. Dodatkowe środki będą także pochodziły z przesunięcia z budżetu państwa do KFD części wpływów podatku akcyzowego oraz z wpływów z opłaty elektronicznej pobieranej z nowobudowanej sieci dróg szybkiego ruchu.

 

Szymon Huptyś

Rzecznik prasowy

Ministerstwo Infrastruktury

zdjęcie portal pixabay autor: satynek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *