Bezpieczna, szybsza i bardziej dostępna kolej w województwie warmińsko-mazurskim

24 czerwca 2020 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji w Szczytnie, Olsztynie i Nidzicy przedstawił najważniejsze inwestycje kolejowe w województwie warmińsko-mazurskim.

Sprawna kolej regionalna pod nadzorem LCS Szczytno

W Szczytnie minister A. Adamczyk podkreślił znaczenie Lokalnego Centrum Sterowania, które umożliwia nadzór nad prawie 170 km linii kolejowych w tym województwie. Pozwala na sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na linii Olsztyn – Szczytno – Ełk i linii ze Szczytna do Szyman. Lepsze zarządzanie ruchem pociągów to efekt inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Dzięki modernizacji linii ze Szczytna do Ełku możliwa jest obsługa kolejnych stacji i odcinków mazurskiego szlaku.

– Efektami inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego są nie tylko krótsze i wygodniejsze podróże, ale także wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Równolegle z budową nowych torów montowane są nowoczesne systemy sterowania, które zapewniają m.in. sprawny przejazd większej liczby pociągów – powiedział minister A. Adamczyk.

Na trasie Olsztyn – Szczytno – Ełk sprawne prowadzenie ruchu pociągów umożliwiają komputerowe urządzenia, które zastąpiły układy przekaźnikowe oraz mechaniczne. LCS w Szczytnie od grudnia 2019 r. nadzoruje ruch na odcinku Szczytno – Ełk, a od czerwca br. także możliwość mijania się składów w Drygałach. Dyżurni ruchu w Szczytnie śledzą pociągi na monitorach. Urządzenia zamontowane w torach odnotowują liczbę przejeżdżających składów. Dzięki kamerom kolejarze mają stały podgląd na 41 przejazdów kolejowo-drogowych.

– Dzięki przeprowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA modernizacji linii ze Szczytna do Ełku, zasięg Lokalnego Centrum Sterowania w Szczytnie objął kolejne stacje i tory. Komputerowy system i urządzenie zapewniają sprawne podróże koleją z zachodu na wschód województwa stwierdził Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP PLK SA.

LCS obejmuje nie tylko Szczytno, ale też stacje i przystanki Marcinkowo, Pasym, Szymany, Spychowo, Pisz, Drygały czy Szeroki Bór. Sprawniejsze zarządzanie ruchem kolejowym jest na linii Olsztyn – Ełk, Szczytno – Szymany i trasie z Szyman do lotniska Olsztyn-Mazury.

Modernizacja linii kolejowej Olsztyn – Ełk na odcinku Szczytno – Pisz – Ełk realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wartości projektu to ponad 300 mln zł. Zmodernizowana linia kolejowa, przy dostosowanej do potrzeb mieszkańców i turystów ofercie przewoźników, to możliwość szybszych i wygodniejszych podróży ze Szczytna do Ełku. Pociągi pasażerskie już jadą w relacji Szczytno – Ełk nieco ponad. 2 godz., a czas jeszcze się skróci do 1,5 godz. Podróż na trasie Olsztyn – Szczytno – Ełk potrwa nieco ponad 2 godz.

Więcej informacji o projekcie na stronie plk-polskawschodnia.pl

W Olsztynie trzy nowe przystanki zwiększą dostęp do kolei

W Olsztynie minister A. Adamczyk podkreślił znaczenie dla mieszkańców województwa budowy nowych przystanków. Trzy nowe przystanki Olsztyn Likusy, Olsztyn Redykajny i Olsztyn Szkoła to dla mieszkańców lepszy dostęp do kolei. Budowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA przystanki umożliwią dogodne korzystanie z kolei aglomeracyjnej. Otworzą się nowe możliwości podróży w kierunku Elbląga, Morąga i Braniewa. Inwestycja za 66 mln zł realizowana jest ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

– Dzięki projektom Krajowego Programu Kolejowego, kolej staje się bardziej dostępna, przewidywalna i komfortowa Już wybudowane przystanki i kolejne, jak te w Olsztynie, realnie poprawiają warunki życia mieszkańców dużych aglomeracji i małych miejscowości – powiedział minister A. Adamczyk.

Olsztyn Likusy, Olsztyn Redykajny, Olsztyn Szkoła w pobliżu tamtejszych szkół zawodowych oraz największego olsztyńskiego jeziora Ukiel, a także dodatkowy peron na przystanku Olsztyn Śródmieście zapewnią mieszkańcom wygodniejsze podróże miedzy okolicznymi gminami a centrum Olsztyna.

– Dzięki inwestycji znacząco poprawi się mieszkańcom Olsztyna dostęp do kolei. Budowane są nowe przystanki, z których szybko będzie można podróżować do centrum miasta w kierunku Morąga, Elbląga, Dobrego Miasta czy Braniewa. To oszczędność czasu, lepsze podróże do pracy czy szkoły – stwierdził Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP PLK SA.

Na linii z Olsztyna Głównego do Olsztyna Gutkowa wykonawca prowadzi prace, które zapewnią sprawne i bezpieczne przejazdy pociągów. Wzmocnił grunt i układa nowy tor. Montowane są słupy sieci trakcyjnej.

Mijanka na przystanku Olsztyn Likusy zwiększy przepustowość jednotorowej trasy. Dzięki takiemu rozwiązaniu po torach będzie mogło kursować więcej składów.

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 220 na odcinku Olsztyn – Gutkowo” zrealizowany będzie z udziałem środków unijnych z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego . Wartość prac to 66,1 mln zł. Zakończenie zasadniczych robót i udostępnienie trasy dla pociągów planowane jest w III kwartale br. Nowe przystanki będą służyły pasażerom od grudnia.

Dworce kolejowe jako bramy miast

W województwie warmińsko-mazurskim Programem Inwestycji Dworcowych  PKP SA zostało objętych sześć dworców. Jeden z nich – Olsztyn Zachodni – został już przebudowany. Podróżni korzystają z niego od czerwca 2017 roku. Aktualnie prace budowlane prowadzone są na dworcach: Nidzica, Szczytno, Susz i Olsztynek. Finalizowane są prace projektowe związane z budową nowego Dworca Głównego w Olsztynie. Wszystkie inwestycje dworcowe w regionie są prowadzone z wykorzystaniem funduszy unijnych. Przebudowa dworca w Suszu zostanie dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a pozostałych obiektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Jeszcze w tym roku powinien zostać udostępniony podróżnym dworzec w Nidzicy. Obiekt powstaje w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego. To autorski projekt PKP SA obejmujący budowę nowych, parterowych budynków z zastosowaniem proekologicznych rozwiązań, takich jak panele fotowoltaiczne, odzysk wody deszczowej do spłukiwania toalet, oświetlenie LED, pompy ciepła. IDS-y najczęściej zastępują duże, niefunkcjonalne budynki, które nie odpowiadają współczesnym wymogom podróżnych i są kosztowne w utrzymaniu. Rozebrano już poprzedni budynek, wykonano przyłącza instalacji, fundamenty, konstrukcję budynku, dach, elewacje i szklenie. Następnie będą kontynuowane będą prace przy wykończeniu wnętrz oraz zagospodarowaniu terenu przy dworcu.

Szymon Huptyś

Rzecznik prasowy

Ministerstwo Infrastruktury

zdjęcie portal pixabay autor: Arcaion

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *