Wielkopolska ze wsparciem z Funduszowego Pakietu Antywirusowego

Sieraków i Jarocin to miejscowości w województwie wielkopolskim, które w środę 8 lipca odwiedziła minister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Spotkała się tam z samorządowcami i przedsiębiorcami. Rozmowy dotyczyły rządowego wsparcia między innymi z Funduszowego Pakietu Antywirusowego, czyli zestawu narzędzi pomocowych do walki ze gospodarczymi skutkami koronawirusa, przygotowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak przemawia na spotkaniu z samorządowcami i przedsiębiorcami w sali urzędu

Funduszowy Pakiet Antywirusowy to pieniądze, które dzięki uelastycznieniu zasad korzystania ze środków dostępnych w ramach Funduszy Europejskich zostały przeznaczone na niwelowanie gospodarczych i zdrowotnych skutków pandemii wywołanej przez koronawirus. Do tej pory przeznaczyliśmy na ten cel ponad 14 miliardów złotych. To pieniądze, które mają szybko trafić do gospodarki i szybko w niej pracować – podkreślała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

W województwie wielkopolskim minister Jarosińska-Jedynak spotkała się z samorządowcami i przedsiębiorcami z powiatów międzychodzkiego i jarocińskiego. Rozmawiała z nimi między innymi o wsparciu rządowym dla inwestycji lokalnych, w tym o Funduszu Inwestycji Samorządowych, a także perspektywach budżetowych w nowym rozdaniu Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Podsumowała również wsparcie w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego, które otrzymało województwo wielkopolskie i dwa odwiedzone przez nią powiaty.

Tylko z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na działania antykoronawirusowe przeznaczono łącznie około 260 mln zł. To pieniądze m.in. na finansowanie wynagrodzeń i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie dla firm, inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia, wsparcie jednostek systemu pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej, a także rozwijanie e-usług publicznych – podsumowała minister Jarosińska-Jedynak.

Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej zaznaczyła, że z Programu Inteligentny Rozwój do województwa wielkopolskiego trafiło w ramach konkursu szybka ścieżka „koronawirusy”, funduszu pożyczkowego oraz funduszu gwarancyjnego łącznie prawie 32 mln zł.

Przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego złożyli 490 wniosków na kwotę dofinansowania 94,4 mln zł na bezzwrotne dotacje na wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Do wsparcia rekomendowano 231 wniosków na kwotę łączną ponad 46 mln zł – dodała minister Jarosińska-Jedynak.

Pomoc z Funduszowego Pakietu Antywirusowego trafiła również do straży i szpitali. Do strażaków w  województwie wielkopolskim trafi sprzęt wart 7,9 mln zł. To pieniądze m.in. na samochód do dekontaminacji oraz specjalistyczne samochody p-gaz wyposażone w sprzęt ochrony dróg oddechowych. Specjalistyczny sprzęt medyczny dostaną również wielkopolskie szpitale. Pieniądze na te projekty pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko.

materiał prasowy: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *