Komunikat ws. zanieczyszczenia rzeki Barycz

W związku z zanieczyszczeniem rzeki Barycz na odcinku około 60 kilometrów na granicy województw wielkopolskiego i dolnośląskiego, Resort Środowiska, Klimatu oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podjęły pilną interwencję  bezpośrednio po wykryciu zdarzenia.


Począwszy od 1 lipca 2020 r. Wojewódzki Inspektoriat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, wspomagany przez pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, pobiera próbki i bada jakości wody. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz we Wrocławiu przeprowadziły wizje terenowe rzeki Barycz pod kątem wystąpienia strat przyrodniczych. Także terenowe służby Wód Polskich codziennie monitorują sytuację na rzece – analizując wyniki badań WIOŚ oraz prowadząc wizje lokalne.  


Ponadto, w związku z zaistniałą sytuacją oraz zgłoszeniem otrzymanym od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wszczęła postępowanie w trybie przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.


Wstępne wyniki próbek pobranych przez Inspekcję Ochrony Środowiska wskazują, że źródłem głównego zanieczyszczenia wody mogły być tereny rolnicze pomiędzy Kurochem, Baryczą i Złotnicą, na których stwierdzono rozmyte —z powodu intensywnych opadów deszczu — pryzmy nawozów naturalnych. Możliwe są także inne źródła zanieczyszczeń, których inspektorzy nadal poszukują.


Ostatnie wyniki pomiarów a także bezpośrednie oględziny Baryczy potwierdzają, że sytuacja powoli ulega poprawie. Polepszają się warunki tlenowe, napowietrzenie i przejrzystość wody. W rzece można zaobserwować żywy narybek.

materiał prasowy: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *