Umowa na realizację obwodnicy Oświęcimia podpisana!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 10 lipca 2020 r. umowę na projekt i budowę obwodnicy Oświęcimia w ciągu drogi krajowej nr 44. Wykonawcą zadania o wartości 467,7 mln zł jest firma BUDIMEX SA. Inwestycja będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj w latach 2020-2024.

– Mieszkańcy Oświęcimia, podobnie jak mieszkańcy wielu polskich miast, zasługują na obwodnicę. Nowy odcinek DK44 pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, dzięki czemu zmniejszą się korki, hałas i poprawi poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach zadania powstanie dwujezdniowa droga krajowa klasy GP o długości 9 km, która przebiegać będzie po nowym śladzie, od S1 do istniejącej DK44. Powstaną również trzy mosty: na Wiśle, Sole i Młynówce oraz wiadukt kolejowy.

Zadaniem wykonawcy będzie uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień,  zezwoleń i decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi. Na realizację kontraktu przewidziano 36 miesięcy, do czasu budowy nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

Fragment nowej drogi  będzie zlokalizowany w sąsiedztwie Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau, byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.   W związku z tym został opracowany Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa – Auschwitz – Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) dla inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”. W raporcie szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji. Raport będzie również przedmiotem analizy ekspertów UNESCO, ponieważ obszar ten od 1979 r. znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa. Wykonawca opracowując projekt budowlany musi analizować zawarte w nim rozwiązania pod kątem zgodności z zapisami zawartymi w tym raporcie.

Obwodnica Oświęcimia to część zadania obejmującego budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice – Bielsko-Biała.  W maju 2020 r. została podpisana umowa na budowę odcinka tej trasy od Oświęcimia do Dankowic. Więcej na ten temat na stronie MI.

materiał prasowy: Ministerstwo Infrastruktury

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *