Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przyjął w Warszawie ministra wyżywienia i rolnictwa Niemiec Cema Özdemira. Tematem rozmów były bezpieczeństwo żywnościowe w UE i na świecie w kontekście wojny w Ukrainie, krajowe Plany Strategiczne i wdrażanie nowej WPR oraz współpraca polsko-niemiecka w zakresie zwalczania ASF.

Ministrowie zgodnie podkreślali szczególne znaczenie partnerstwa i jedności krajów europejskich w czasie, kiedy tuż za naszą granicą toczy się wojna, a nasi ukraińscy sąsiedzi bohatersko walczą o niepodległość. Zaatakowana przez Rosję Ukraina potrzebuje wielowymiarowego wsparcia całej społeczności międzynarodowej. Wyrazili solidarność z narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego, niepodległego państwa, które ma prawo decydować o swojej przyszłości.

Współpraca dla wsparcia Ukrainy

Ukraina jest bardzo istotnym ogniwem w światowym handlu produktami rolnymi, szczególnie zbóż. Konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych działań umożliwiających eksport produktów rolnych z Ukrainy na rynek światowy, tak aby nie było zagrożone bezpieczeństwo żywnościowe krajów najbardziej zależnych od importu tych produktów, np. państw Afryki Północnej i Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu.

Minister Özdemir podziękował Polsce za pomoc udzielaną Ukrainie, zarówno humanitarną, jak i w formie ułatwień dla transportu ukraińskich towarów.

Zwiększenie produktywności a ograniczenia

Wicepremier Kowalczyk podkreślił, że konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego wiąże się z potrzebą zwiększenia produktywności. Działania na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych i mierzenia się z ograniczeniami w zakresie zasobów naturalnych są nadal istotne, ale realizacja bardzo ambitnych celów nie może przyczynić się do spadku produkcji i wzrostu importu UE.

– Musimy zadbać o równowagę między celami bezpieczeństwa żywnościowego i odpowiedniego poziomu produkcji żywności w UE a celami Europejskiego Zielonego Ładu – powiedział wicepremier Kowalczyk.

Wojna w Ukrainie musi przełożyć się na podejście do Wspólnej Polityki Rolnej. Agresja rosyjska wymusza podejmowanie działań mających na celu uniezależnienie się Unii od importu i zapewnienie jej suwerenności żywnościowej.

Wicepremier Kowalczyk podkreślił, że dostępność żywności w Polsce i w UE nie jest zagrożona. W celu złagodzenia wpływu wysokich cen Rząd RP wprowadził okresowo obniżone lub zerowe stawki podatku VAT na podstawowe produkty żywnościowe, nawozy i gaz.

Plany Strategiczne WPR w Polsce i Niemczech

Ministrowie wymienili się również doświadczeniami w odniesieniu do Planów Strategicznych WPR. Zarówno Polsce, jak i RFN zależy na jak najszybszym uzgodnieniu Planów i ich akceptacji przez Komisję Europejską.

– Polska chce realizować założenia Europejskiego Zielonego Ładu w sposób, który nie wpłynie negatywnie na polskie rolnictwo, a także pozwoli na zachowanie jego konkurencyjności i potencjału eksportowego – poinformował wicepremier Kowalczyk.

Zwalczanie ASF

W kwestii zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) ministrowie zadeklarowali gotowość do dalszej, ścisłej koordynacji działań i wymiany informacji pomiędzy służbami weterynaryjnymi z obu krajów. Polska i Niemcy planują wkrótce podpisanie technicznego porozumienia dotyczącego zacieśnienia współpracy pomiędzy służbami weterynaryjnymi obydwu państw.

Wspólne wyzwania

Ministrowie zapewnili o gotowości do współdziałania wobec wspólnych wyzwań i zagrożeń, które dotyczą już nie tylko polityki rolnej, ale w obecnej sytuacji geopolitycznej – także jedności, solidarności i bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa żywnościowego w UE i na świecie.

Niemcy są kluczowym partnerem Polski w handlu artykułami rolno-spożywczymi z około 25-procentowym udziałem w polskim eksporcie i 20-procentowym w imporcie. Warszawa jest drugą stolicą, po Paryżu, którą minister Özdemir oficjalnie odwiedza od czasu objęcia urzędu w grudniu 2021 r.