Już w październiku Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ogłosi inicjatywę “Czas na Niebieski Ład UE” oraz wezwie Komisję Europejską, aby zaczęła traktować wodę jako priorytet w swoim programie na 2024 rok. Obecnie trwają pracą nad przygotowaniem agendy pod największy projekt w historii Starego Kontynentu w dziedzinie niebieskiej infrastruktury, którego Polska może stać się ważnym beneficjentem.

Latem tego roku zespoły robocze Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego będą wypracowywać rozwiązania, aby „Niebieski Ład” był jak najbardziej kompleksowy i dotarł do jak najszerszego grona Europejczyków, uwzględniając kwestie związane z gospodarowaniem wodą, poprawą jej dostępności, a także ochroną dostępnych zasobów z powodu zbliżającego się niedoboru wody w całej Europie. Wydatki, jakie kraje Unii Europejskiej planują przeznaczyć do końca dekady na inwestycje w błękitną infrastrukturę będą potężnym zastrzykiem finansowym dla gospodarki i całej branży wodnej.

Czas na „Nowy Niebieski Ład dla Unii Europejskiej”. Priorytetem jest teraz przygotowanie się do tego, aby Polska była gotowa do nowych przepisów i mogła mieć znaczący udział w pracach nad unijną strategią wodną. Potrzebujemy konkretnych projektów infrastrukturalnych oraz zmian w prawie zarówno zamówień publicznych, jak i zasad, na których udzielamy wsparcia finansowego – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

W sytuacji, gdy nakłady na gospodarkę wodną w Polsce spadają oraz wciąż nie korzystamy ze środków z Krajowego Planu Odbudowy, kluczowe jest, abyśmy mogli uczestniczyć w podziale pieniędzy na błękitną infrastrukturę.

– Chcemy, aby w obowiązkowych kryteriach przetargowych dotyczących inwestycji Niebieskiego Ładu obowiązkowo były uwzględniane czynniki środowiskowe. Jako firma mieliliśmy przyjemność gościć u siebie w fabryce przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, jak i Komisji Europejskiej. Przygotowania do ogłoszenia planu działań są bardzo zaawansowane mamy nadzieję na silną reprezentację głosu także z naszego regionu Europy – podkreśla Tomasz Wojtczak, dyrektor zarządzający Amiblu Poland. Dbałość o wodę jest wpisane w DNA naszej organizacji i wiemy, że niesie ze sobą również pozytywne przesłanki w globalnym podejściu. Także, siłą rzeczy, takie działania uznajemy za niezbędne.

Integralną częścią Europejskiego Niebieskiego Ładu będzie rozwinięcie i uzupełnienie programu Europejskiego Zielonego Ładu między innymi o zrównoważone zamówienia publiczne jako dźwignia dla zielonej transformacji ekologicznej wśród państw członkowskich. UE chce przyjąć wiodącą rolę w powiązaniu zrównoważonego rozwoju z zamówieniami publicznymi. Kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju muszą być obok czynników finansowych istotnym elementem przy udzielaniu zamówień publicznych.