Agencja Badań Medycznych opublikowała harmonogram konkursów na 2023 rok. Na liście są konkursy m.in. na utworzenie i rozwój Sieci Centrów Medycyny Cyfrowej, realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości czy eksperymentów badawczych dotyczących wyrobów medycznych.