Sytuacja inflacyjna jest daleka od opanowania, a RPP będzie zmuszona do dalszych podwyżek stóp procentowych, chociaż w zdecydowanie mniejszej skali niż obserwowaliśmy to w pierwszej połowie tego roku – stwierdzili analitycy ING w komentarzu do danych GUS.