Europa dalej musi myśleć o eksporcie ukraińskiego zboża drogą morską, a także o zwiększeniu produkcji żywności w krajach UE – mówi w czwartkowym Naszym Dzienniku przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski.