Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ od wielu tygodni pracują, aby monitorować stan wody w Odrze. Jedba z trujących substancji została właśnie wykluczona.