Dalszego spadku bezrobocia nie będzie ze względu na czynniki sezonowe, ale także ze względu na pogarszającą się koniunkturę wśród firm – powiedział ekonomista Banku Pekao Karol Pogorzelski.