Pracujemy nad systemem takiego wsparcia, aby umożliwić rolnikom zakup nawozów po akceptowalnej cenie – powiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.