Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka – tak brzmi pełna nazwa zadania, które dzięki dofinansowaniu z ogólnej rezerwy budżetowej już niebawem stanie się faktem w stolicy Małopolski.

Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, zdecydował o przyznaniu miastu Kraków środków w wysokości 7 915 032 zł. To blisko 80% kosztów realizacji zadania (9 897 790,23 zł). Celem tej inwestycji jest powstanie kolejnych odcinków Wiślanej Trasy Rowerowej. Drogi rowerowe zostaną wykonane na koronie rozbudowywanych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w ramach realizowanej tam przez Wody Polskie inwestycji.

– To bardzo konkretne wsparcie dla miasta Krakowa, a zarazem projekt, z którego korzystać będą zarówno mieszkańcy, jak i turyści. 8 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa, której dysponentem jest Pan Premier Mateusz Morawiecki, na budowę dróg rowerowych w Krakowie, to wyraz tego, jak bardzo istotna dla rządu Prawa i Sprawiedliwości jest dobra, służąca mieszkańcom i partnerska współpraca z samorządami – mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

– Kraków, jak i cała Małopolska to tereny, które swoimi atrakcjami przyciągają coraz więcej turystów, chętnie spędzających czas aktywnie. Kraków zachęca nie tylko do spacerów, ale także właśnie m.in. do jazdy rowerem. Niejednokrotnie rower to też środek transportu do pracy. Dla mieszkańców Krakowa i turystów ta inwestycja jest niezwykle ważna. Wspieramy samorządy w realizacji takich projektów. Dziękuję wszystkim, którzy zabiegali o to, aby to dofinansowanie trafiło do krakowskiego samorządu. Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za dofinansowanie na poziomie aż 8 mln zł. Z pewnością pozwoli ono jeszcze lepiej wykorzystać potencjał Krakowa – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W ramach rozbudowy wałów zostaną wykonane ścieżki na następujących odcinkach:

– wał lewy rzeki Wisły od. ul. Klasztornej do lasku Mogilskiego,

– wał prawy rzeki Wisły – cofkowy rzeki Dłubni od ujścia do rzeki Wisły od ul. Podbipięty do ul. Ptaszyckiego (w rejonie skrzyżowania z ul. Zakarnie),

– wał lewy rzeki Wisły – cofkowy rzeki Dłubni pomiędzy ul. Na Niwach a ul. Podbagnie,

– wał lewy rzeki Wisły od ul. Popielnik do ul. Kąkolowej,

– wał prawy rzeki Wisły od ul. Na Zakolu Wisły do zbliżenia ul. Lutnia do wału Wisły.

Wybudowanie ścieżek rowerowych na tych odcinkach zwiększy atrakcyjność Wiślanej Trasy Rowerowej.

– To naprawdę bardzo dobra wiadomość! Drogi rowerowe po walach Wisły to najpiękniejsze trasy w Krakowie – widać to choćby po obłożeniu szlaku do Tyńca czy w okolice Łęgu w Czyżynach. Za niedługo mieszkańcy zyskają nową arterię na wycieczki rowerowe praktycznie aż do Niepołomic. Czy Zamek stanie się podobnie popularny jak tyniecki klasztor? Mam nadzieję! – mówi Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Przypomnijmy, że w ramach tegorocznej II edycji Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład miasto Kraków otrzymało 100 mln zł, w tym 65 mln zł na „Budowę kładki pieszo-rowerowej Kazimierz-Ludwinów”, 30 mln zł na „Budowę Ośrodka Ruczaj – filii Centrum Kultury Podgórze” oraz 5 mln zł na projekt „Park Rzeczny Tetmajera”. W roku ubiegłym, w ramach I edycji Programu, Kraków otrzymał 99 mln zł na „Budowę budynku usługowego Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej, 30 mln zł na „Budowę Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie” oraz 5 mln na „Zagospodarowanie parku rzecznego Ogród Płaszów – etap II i III”, czyli łącznie 134 mln zł.

– Bardzo cenię sobie dobrą współpracę z miastem Kraków i dziękuję za zaangażowanie samorządu w działania dla dobra wspólnego, choćby w ostatnim okresie, kiedy to naszą wspólną troską była wielowymiarowa pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Lista krakowskich projektów, które otrzymały rządowe dofinansowanie, pokazuje, jak bardzo leży nam na sercu rozwój Krakowa – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.