Rozmowy na temat sytuacji na rynku zbóż i nawozów zdominowały dwa spotkania wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z rolnikami na Podkarpaciu. Spotkania odbyły się w czwartek (25 sierpnia) w Leżajsku i w Łańcucie.

Szef resortu rolnictwa ponownie zapewnił, że do jesiennych prac polowych zabezpieczona jest odpowiednia ilość nawozów. W magazynach znajduje się ich około 100 tys. ton.

Przypomniał, że Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej zastosowała w trudnym momencie gwałtownego wzrostu cen nawozów system dopłat. Do 25 sierpnia 325 tys. rolników otrzymało ponad 2 mld zł z tytułu pomocy do zakupu nawozów mineralnych. Całkowita pula środków wynosi 3,9 mld złotych, a rolnicy złożyli 427 tysięcy wniosków, które oszacowano na około 3,5 mld złotych. Oznacza to, że nie będzie redukcji stawek. Dzięki zastosowanemu systemowi dopłat rolnicy nie zrezygnowali ze stosowania nawozów, a to oznacza lepsze plony.

Wicepremier Kowalczyk podkreślił, że wspólnie z wicepremierem Jackiem Sasinem przygotowuje pakiet rozwiązań zmierzających do wznowienia produkcji nawozów, zgodnie z decyzją podjętą na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów.

O rynku zbóż
Odpowiadając zgromadzonym rolnikom na pytania dotyczące ukraińskiego zboża wicepremier Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę na dane liczbowe dotyczące eksportu zboża z Polski. Wskazują one jednoznacznie, że blisko 2,5-krotnie więcej zboża jest eksportowane, niż przekracza ukraińsko-polską granicę.

Jednocześnie szef resortu rolnictwa poinformował rolników, że do tej pory nie otrzymaliśmy, mimo wcześniejszych obietnic, żadnej pomocy ze strony Unii Europejskiej w tym zakresie. Polska nie dostała wsparcia np. w zakresie kontenerów zbożowych, czy urządzeń przeładunkowych.

Wicepremier podkreślił, że pomimo rozpowszechnianych do niedawna fake newsów o braku możliwości skupu zboża, rolnicy zachowali się rozsądnie i nie sprzedawali zboża po zaniżonych cenach.

– To nie była prawda, ale rozpowszechnianie takich informacji było bardzo niebezpieczne. Na szczęście udało się nad tym zapanować. Skup rozpoczęła Krajowa Grupa Spożywcza. Zaproponowaliśmy także formy skupu z przechowaniem u rolnika i to działa – przypomniał szef resortu rolnictwa.

Podkreślił jednocześnie, że na ten zaliczkowy system skupu zbóż rząd przeznaczył 430 mln złotych.

Krajowy Plan Odbudowy
Wicepremier Henryk Kowalczyk przedstawił również sytuację dotyczącą Krajowego Planu Odbudowy.

Przypomniał, że 1 czerwca br. zapadła decyzja kolegium komisarzy Unii Europejskiej w sprawie wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski. Decyzja ta została zaakceptowana przez Radę UE 17 czerwca 2022 r. co dało zielone światło dla realizacji reform i inwestycji KPO. Porozumienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz umowa z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. umożliwiają rozpoczęcie prefinansowania inwestycji z części bezzwrotnej, za które odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa. Dotyczy to m.in. takich działań jak wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska i wymiana słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu.

Jak podkreślił szef resortu rolnictwa pierwsze nabory wniosków w ramach programów KPO ruszą w czwartym kwartale tego roku.

Pozostałe tematy poruszane podczas spotkań dotyczyły bezpieczeństwa żywnościowego, wsparcia producentów trzody chlewnej, działań na rynku jabłek deserowych, a także budowy dróg i dojazdów do pól i kwestii dotyczących retencji wodnej oraz biopaliw.