Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w sierpniu nie zmienił się w stosunku do wartości sprzed miesiąca – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Gospodarka wyraźnie spowalnia i pojawiają się obawy o ewentualne zmiany na rynku pracy.