Jak wynika z raportu niefinansowego firmy AMBRA1 zajmującej się produkcją win, zmiany środowiskowe zachodzące w wyniku globalnego ocieplenia klimatu
mogą wpłynąć na brak możliwości uprawy winorośli w tradycyjnych regionach winiarskich. To niewątpliwie przyniesie skutki w postaci zmniejszenia dostępności
produktów i wzrostu ich cen. Dlatego też firma odpowiada na największe problemy środowiska naturalnego, jakimi według badania wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska są zanieczyszczenie powietrza (59%), problem odpadów (50%) i problemy z wodą (34%)2.
Spółki Grupy AMBRA w zakresie proekologicznej odpowiedzialności biznesu dążą do systematycznego zmniejszania negatywnego wpływu ich działalności na środowisko.


Oszczędzamy zasoby, głównie wodę i energię. Zauważyliśmy, że do wyprodukowania jednej butelki produktu, czyli wina zużywamy 3,2 litra wody. Postanowiliśmy sobie ambitny cel, by zmniejszyć poziom zużycia wody o 40% do roku 2024/2025. W roku finansowym 2021/2022 obniżyliśmy go o 7,1%, co daje efekt w postaci zużycia jedynie 2,6 litra wody na jednostkę wyrobu. Osiągnęliśmy to głównie dzięki instalacji CIP („cleaning-in-place” – centralna stacja mycia), która została wdrożona w zakładzie produkcyjnym w Woli Dużej” – komentuje Robert Ogór, prezes Zarządu Grupy AMBRA – „Naszym celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2025 roku. W tym zakresie mamy znaczące sukcesy dzięki inwestycjom 2 Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski wykonane na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w 2020 r. 1 Na podstawie Raportu niefinansowego Grupy AMBRA przygotowanego za rok 2021/2022 pozwalającym na ograniczenie zużycia energii i zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” – dodaje. W 2022 roku spółka zmniejszyła emisję CO2e w zakresach („scope”) 1 i 2 o 20,3% w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym. Ponadto zwiększyła udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z 7,3% do 16,2% w roku 2021/2022. Udało się to dzięki nabyciu energii elektrycznej pochodzącej w całości z odnawialnych źródeł energii (woda, wiatr, słońce). Znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w zakresie działań ekologicznych ma również budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, która zaspokoi ok. 30% zapotrzebowania Winiarni w Woli Dużej oraz elektryfikacja floty samochodowej i transportu wewnątrz zakładowego poprzez zastąpienie 34 samochodami elektrycznymi i 11 wózkami widłowymi dotychczas używanych pojazdów spalinowych.


„Ważnym proekologicznym celem jest dla nas zmniejszenie do 2024/2025 r. ilości wytwarzanych odpadów na jedną butelkę o 20%. W tym celu szkolimy naszych pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie nowych produktów z zasad ekoprojektowania i zasad związanych z gospodarką obiegu zamkniętego. W ciągu dwóch lat wprowadzimy 100% odpowiednio oznaczonych opakowań nadających się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania” – komentuje prezes Ogór. Działanie na rzecz środowiska to przejaw odpowiedzialności za wspólne dobro. Proekologiczne inicjatywy grupy AMBRA nie ograniczają się jedynie do zmian w zakładach produkcyjnych. Kolejny projekt wdrożony w celu skompensowania pozostałych emisji gazów cieplarnianych nie pokrytych zakupem zielonej energii i elektryfikacją floty, przyniósł efekt w postaci zaabsorbowania z atmosfery 500 ton CO2e (ekwiwalentu dwutlenku węgla). AMBRA
zaangażowała się w przywracanie 1 500 hektarów pierwotnego lasu w rumuńskich Karpatach w paśmie górskim Retezat-Godeanu-Tarcu, w którym znajduje się jeden z ostatnich dziewiczych lasów w Europie. Projekt ten wpływa również pozytywnie na bioróżnorodność Karpat i umożliwia rozwój 90 endemicznych gatunków roślin, 55 gatunków ssaków i 185 gatunków ptaków.

Proekologiczne działania biznesu są przejawem odpowiedzialności, gdy noszą znamiona długofalowej polityki firmy. W Grupie AMBRA decyzje biznesowe podejmowane z uwzględnieniem skutków wpływu na środowisko i w oparciu o systematyczny pomiar obciążenia środowiska. Dodatkowo AMBRA do końca 2023 roku planuje przystąpienie do International Wineries for Climate Action („IWCA”) inicjatywy powołanej przez międzynarodowych liderów produkcji winiarskiej Torres i Jackson Family Wines, której misją jest prowadzenie wspólnych działań na rzecz dekarbonizacji sektora wina na poziomie globalnym. Członkowie organizacji zadeklarowali zeroemisyjność do 2050 r. Dbanie o środowisko i przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu to dbanie o nasz wspólny interes, jakim jest jakość życia na Ziemi.


***
AMBRA Brands Sp. z o.o. Jest jednym z wiodących importerów i dystrybutorów wina i innych napojów alkoholowych i bezalkoholowych w Polsce. W portfolio spółki znajduje się szereg znanych marek: DORATO, CIN&CIN, FRESCO, PICCOLO, EL SOL, CYDR LUBELSKI, WINIARNIA ZAMOJSKA, PLISKA,
SLANTSCHEW BRJAG (SŁONECZNY BRZEG). Prowadzi także sprzedaż detaliczną win i alkoholi premium w największej w Polsce własnej sieci sklepów specjalistycznych CENTRUM WINA / DISTILLERS LIMITED. W segmencie HoReCa obsługuje ponad 1500 restauracji w całej Polsce.