Polska Izba Makaronu i Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego apelują do rządu o wsparcie dla branży makaronowej i młynarskiej w obliczu rosnących cen energii elektrycznej, paliw i gazu.