15 organizacji sektorowych, branżowych producentów i przetwórców żywności apeluje do premiera o stworzenie lepszych niż obecne procedur zaopatrzenia podmiotów tworzących łańcuch produkcji żywności w nośniki energii.