W zamian za oddane plastikowe butelki i puszki aluminowe będzie można otrzymać e-bony, którymi można zapłacić w sklepie