W lipcu 2022 r. ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego wzrosły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 51,6 proc., po wzroście o 45,8 proc. w czerwcu – podał Główny Urząd Statystyczny.