Ceny liczone według HICP w Polsce w październiku 2022 r. w ujęciu rocznym wzrosły o 16,4 proc. wobec 15,7 proc. we wrześniu – podał wstępne dane Eurostat. Miesięcznie ceny wzrosły o 1,6 proc.