Ostatnie dni nie przyniosły przełomu na krajowym rynku zbożowym, który operuje w warunkach niskiej rynkowej podaży ziarna. Notuje się nieco więc ofert sprzedaży ziarna ze strony rolników, w tym żyta, pszenżyta i jęczmienia – informują Izba Zbożowo-Paszowa i Sparks Polska.