Naukowcy z Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej GUMed: dr hab. Magdalena Prokopowicz, prof. uczelni oraz dr Adrian Szewczyk uzyskali patent na wynalazek Kompozycja farmaceutyczna do implantacji tkanki kostnej, sposób jej otrzymywania oraz jej zastosowanie do leczenia i/lub regeneracji tkanki kostnej przyznany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.