Pod koniec lipca MKIŚ zaprezentowało kolejną wersję projektu ustawy implementującej Dyrektywę SUP (druk UC73). Znalazły się w nim korekty i uzupełnienia regulacji przewidzianych w poprzedniej wersji projektu jak i całkiem nowe obowiązki przedsiębiorców.