Dziś odbyły się czterostronne rozmowy, w których uczestniczyli: wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoła Solskyi, sekretarz rolnictwa USA Tom Vilsack oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Po rozmowach odbyła się wspólna konferencja prasowa szefów delegacji.

Gospodarz spotkania – wicepremier Kowalczyk – podziękował za udział w rozmowach i podkreślił ich rolę.

– Dzisiejsze spotkanie ministrów rolnictwa Polski, Ukrainy, USA i unijnego komisarza ds. rolnictwa jest wydarzeniem bezprecedensowym dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego – stwierdził wicepremier Kowalczyk.

Szef polskiego resortu rolnictwa potępił napaść Rosji na Ukrainę i zwrócił uwagę, że wywołała ona skutki globalne, zakłócając sytuację na rynkach rolnych.

– Dlatego też główna część naszych rozmów skupiła się na szukaniu sposobów udrażniania szlaków transportowych produktów rolnych z Ukrainy – poinformował gospodarz dzisiejszego spotkania.

Szlaki komunikacyjne, które mogłyby stanowić alternatywę wobec zablokowanych portów mórz Azowskiego i Czarnego, prowadzą przez Polskę i jej porty morskie. Dlatego Polska rekomenduje Ukrainie korzystanie z polskich struktur portowych, które stanowią ważne ogniwa wielu międzynarodowych łańcuchów logistycznych i które mają bardzo dobrą siatkę połączeń żeglugowych obsługiwanych przez wiodących na świecie armatorów. Polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście) są w pełni przygotowane do obsługi ładunków ukraińskich. Mają one charakter uniwersalny i dają możliwość obsługi praktycznie wszystkich typów ładunków. Jednocześnie polskie porty morskie są zainteresowane współpracą z ukraińskimi partnerami zarówno w zakresie eksportu zboża, jak i importu paliw, a również handlu dowolnymi innymi produktami. Pozostajemy otwarci na współpracę i będziemy wszechstronnie wspierać stronę ukraińską w tej trudnej sytuacji.

Wicepremier Henryk Kowalczyk podkreślił również, że jest w stałym kontakcie z ministrem Mykołą Solskyim.

Sekretarz rolnictwa USA Tom Vilsack wyraził pełne poparcie dla wicepremiera Kowalczyka w sprawie potępienia agresji Rosji na Ukrainę. Jednocześnie wysoko ocenił Polaków, którzy otworzyli swoje domy dla uchodźców oraz Ukraińców, którzy bardzo dzielnie walczą z agresorem.

Przedstawiciel administracji USA zwrócił uwagę na sytuację światową.

– Jest wiele krajów na świecie, które uzależnione są od ukraińskich dostaw i musimy znaleźć skuteczne rozwiązania tego problemu – stwierdził sekretarz rolnictwa USA Tom Vilsack.

Poinformował jednocześnie, że Departament Stanu rozważa kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy i jednocześnie pomocy w pokryciu kosztów pobytu uchodźców.

– Jako wspólnota międzynarodowa musimy przyczynić się do przeciwdziałania spekulacjom na rynkach rolnych – dodał sekretarz rolnictwa USA, informując jednocześnie, że jego kraj będzie uczestniczył w odbudowie Ukrainy po zakończeniu działań wojennych.

Minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoła Solskyi podziękował za udzielaną przez Polskę, Stany Zjednoczone i Unię Europejską pomoc i wsparcie w tych trudnych czasach.

– Najbardziej potrzebujemy możliwości eksportu rolnego, zboża i innych produktów – podkreślił ukraiński minister.

Dodał jednocześnie, że Polska jest jednym z kluczowych partnerów w zakresie możliwości eksportowych, zwłaszcza w kierunku Unii Europejskiej.

– Bardzo ważne jest wsparcie udzielane przez Polskę, Stany Zjednoczone i Unię Europejską, bo ta wojna już spowodowała problemy na całym świecie – stwierdził minister Mykoła Solskyi.

Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski zwrócił uwagę, że dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją dialogu, który cały czas trwa.

– Musimy uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze globalnym – podkreślił komisarz.

Dodał, że Unia Europejska ma zagwarantowane bezpieczeństwo żywnościowe, ale wiele państw na świecie jest zagrożonych.

– Ostatni komunikat Komisji Europejskiej dotyczył ustaleń w zakresie utworzenia korytarzy solidarnościowych, udostępniania dla nich sprzętu, logistyki i maksymalnych uproszczeń na granicach przy przesyłaniu produktów – przypomniał komisarz Janusz Wojciechowski.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wraz z ministrem polityki rolnej i żywności Mykołą Solskyim oraz sekretarzem rolnictwa Tomem Velsackiem po południu odwiedzili gospodarstwo rolne prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza.

Jak poinformował właściciel gospodarstwa, jest ono prowadzone od siedmiu pokoleń i obecnie zajmuje powierzchnię 100 ha ziemi własnej i 20 ha ziemi dzierżawionej. Prowadzona jest w nim produkcja zwierzęca – bydło oraz produkcja roślinna – zboża, buraki, rzepak oraz kukurydza słodka.

– To jest typowe gospodarstwo rodzinne – podkreślił prezes Szmulewicz zwracając uwagę, że wizyta w jego gospodarstwie to ciekawe doświadczenie zwłaszcza dla amerykańskiego ministra, który jest w Europie po raz pierwszy.