Oczekujemy, że dynamika PKB w Polsce obniży się w III kw. do 0,6% r/r wobec 6,5% w II kw., a IV kw. spadnie do 0,2%. Będzie to efektem silnego wyhamowania konsumpcji oraz inwestycji, a także dalszego spadku wkładu zapasów. Taka ścieżka wzrostu jest równoznaczna z tym, że Polska gospodarka w II kw. weszła w techniczną recesję, oznaczającą spadek odsezonowanego PKB przez co najmniej dwa kwartały z rzędu – informuje Credit Agricole.