Miniony rok na rynku mleka charakteryzował się wyjątkowo dużą dynamiką zmian, co jest efektem splotu czynników makroekonomicznych, geopolitycznych i klimatycznych. Rosnąca inflacja, wzrost cen paliwa i środków ochrony roślin oraz okresowe występowanie suszy przełożyły się na wzrost kosztów produkcji rolnej, a ta bezpośrednio na wzrost cen mleka – mówi Marek Sumiła, dyrektor zarządzający Danone i Żywiec Zdrój.