Długi firm kurierskich w 2022 r. przekroczyły 67 mln zł wobec 57 mln zł dwa lata temu; w ciągu roku zaległości wzrosły o 5,7 mln zł – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Kłopoty z terminowymi płatnościami ma co dziesiąta firma z branży – podano.