• 31 stycznia 2022 r. mija termin składania wniosków o opłacanie Małego ZUS Plus.
  • Mały ZUS Plus to niższa składka na ubezpieczenia społeczne. Można w ten sposób zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie.
  • Aby skorzystać z Małego ZUS Plus musisz być przedsiębiorcą (wpis do CEIDG) i mieć przychód, który nie przekroczył 120 tys. zł w 2021 r.
  • Z ulgi może skorzystać tylko osoba, która prowadziła firmę w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

Mały ZUS Plus daje najmniejszym firmom możliwość wyboru niższych składek na ubezpieczenia społeczne. W obecnej sytuacji gospodarczej, naznaczonej walką z pandemią, możliwość płacenia mniejszej składki może być dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy nie mogą prowadzić działalności w dotychczasowym zakresie

– mówi wiceminister rozwoju i technologii Mariusz Golecki.

Wiceminister poinformował, że Mały ZUS Plus cieszy się dużym zainteresowaniem – obecnie korzysta z niego ok. 327 tys. firm. Szacuje się, że w ten sposób przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić rocznie ponad miliard złotych.

Dla kogo Mały ZUS Plus

Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest poprawa sytuacji finansowej mikroprzedsiębiorców i ich firm, poprzez ograniczenie obciążeń z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne i powiązanie ich wysokości z dochodem.

Mały ZUS Plus to dobre rozwiązanie dla:

  • drobniejszych przedsiębiorców, których firmy nie osiągają dużych przychodów;
  • przedsiębiorców, którzy w obecnej sytuacji mają problem płynności finansowej.

Przykładowo: Przedsiębiorca, którego średniomiesięczny dochód w 2021 r. wyniósł 3 tys. zł, w 2022 r. zapłaci na ubezpieczenia społeczne ok. 474 zł miesięcznie, a więc zaoszczędzi ok. 650 zł w stosunku do tzw. pełnego ZUS-u.

Na czym polega Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus to dobrowolne rozwiązanie umożliwiające opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne.

Wysokość składki jest proporcjonalnie uzależniona od wysokości uzyskanego rok wcześniej dochodu, który w sposób bardziej realny niż przychód odzwierciedla faktyczną sytuację finansową przedsiębiorcy.

Obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności. W ten sposób przedsiębiorca będzie miał szansę na uzbieranie stażu niezbędnego do otrzymania emerytury.

Aby móc skorzystać z tego rozwiązania, podstawa wymiaru składek na Mały ZUS Plus nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Nie może być też niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Przedsiębiorcy, którzy już korzystają z Małego ZUS-u Plus i którzy po nowym roku nadal się do niego kwalifikują, nie muszą składać ponownego zgłoszenia. Gdyby nabycie uprawnień do ulgi nastąpiło w pozostałych miesiącach roku, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 7 dni od momentu wspomnianego nabycia uprawnień.

Warto podkreślić, że możliwość skorzystania z Małego ZUS-u Plus jest opcją, a wybór niższej składki na ubezpieczenia społeczne przekłada się na niższe uposażenie emerytalne w przyszłości. Tak więc każdy przedsiębiorca powinien indywidualnie podjąć decyzję, czy teraz płacić mniej i zaoszczędzone pieniądze zagospodarować na działalność firmy, czy też płacić więcej z myślą o swojej emeryturze.

Gdzie złożyć wniosek o Mały ZUS Plus

Dokumenty zgłoszeniowe składa się w oddziale ZUS do 31 stycznia 2022 r. Możesz to zrobić także online – więcej informacji uzyskasz na biznes.gov.pl