Karnawał to okres radosnych zabaw i balów maskowych, znany w wielu miejscach świata. Za najsłynniejsze i najbardziej barwne uważa się jednak te w Wenecji i Rio de Janeiro. Kiedy rozpoczyna i kończy się karnawał?