Wysokie ceny nawozów utrzymują się. W związku z tym konieczne jest przygotowanie kolejnych naborów wniosków o przyznanie dopłat do zakupu nawozów.