Duże firmy i grupy kapitałowe mają obowiązek informowania o realizacji strategii podatkowej. Z obowiązku tego należy wywiązać się do dnia zakończenia roku podatkowego – przypomina Ministerstwo Finansów.