Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Firmy pozytywnie przyjęły zmiany w funkcjonowaniu programu wprowadzone w 2021 roku, co spowodowało wzrost liczby rozpatrzonych wniosków oraz podpisanych umów w latach 2021 i 2022.

W 2022 r. przedsiębiorcy, którym przyznano dotacje celowe w formie grantów, zobowiązali się do zainwestowania łącznie ok. 3,5 mld zł i utworzenia 1 156 nowych miejsc pracy.

Wsparcie, udzielone na podstawie podpisanych umów przyznane zostało 15 firmom z najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych branż (m.in. automotive, telekomunikacyjna i spożywcza). Wśród projektów, które otrzymały wsparcie w ubiegłym roku, znalazło się 8 firm należących do podmiotów zagranicznych (z Belgii, Chin, Korei Południowej, Niemiec, Stanów Zjednoczonych oraz Włoszech).  7 firm to podmioty z Polski z takich branż jak motoryzacyjna, spożywcza, szklarska, maszynowa, stolarska czy przetwórstwa przemysłowego.

Korzystne zmiany dla firm

Dzięki modyfikacjom części kryteriów wprowadzonych do programu w 2021 r., wsparcie w postaci grantu stało się bardziej dostępne dla polskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw

– wskazuje wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

W ciągu minionych dwunastu miesięcy Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej rozpatrzył aż 39 projektów inwestycyjnych (w 2021 r. 32), spośród których najwięcej, bo aż 18, dotyczyło projektów zgłoszonych przez przedsiębiorców z Polski.

Cały budżet „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” wynosi 2,6 mld zł.

Przykłady umów zawartych w 2022 r.

SK Nexilis Poland Sp. z o.o.

  • Deklarowana wartość inwestycji: 2 678 311 625,00 zł
  • Deklarowane nowe miejsca pracy: 333
  • Projekt  polegający na budowie nowego zakładu produkcji folii miedzianej w Stalowej Woli.

Intel Technology Poland SP. z o.o.

  • Deklarowana wartość inwestycji: 54 670 000,00 zł
  • Deklarowane nowe miejsca pracy: 10
  • Projekt polegający na rozbudowie infrastruktury laboratoryjnej w ramach Centrum B+R w Gdańsku.

Duża pomoc dla przedsiębiorców

Od początku realizacji programu MRIT podpisał z przedsiębiorcami 148 umów o udzielenie pomocy publicznej. Przedsiębiorcy zobowiązali się do poniesienia łącznych kosztów inwestycji w wysokości ok. 32 mld zł oraz do utworzenia 30 699 nowych miejsc pracy.