Ekologia

5 kolejnych szkół rolniczych dołączyło od 1 stycznia br. do istniejącej sieci szkół, dla których organem założycielskim jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dotychczasowi gospodarze, czyli samorządy powiatowe, przekazały ministrowi: 3 szkoły rolnicze z woj. kujawsko-pomorskiego – w Bielicach, Nadrożu, Samostrzelu – oraz szkołę rolniczą w Oleszycach w woj. Podkarpackim i w Szczecinie w woj. zachodniopomorskim.

Add a comment

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru z dnia 26 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1420), ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji, w celu wybrania członków komisji zarządzającej tego funduszu, zgłaszają ministrowi, kandydatów na członków tej komisji, nie później niż na 4 miesiące przed upływem kadencji członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji.

Add a comment

Ruszyły tarcze, które wydrążą kolejowy tunel średnicowy łączący Łódź Fabryczną z Łodzią Kaliską i Łodzią Żabieniec. Duża tarcza Katarzyna rozpoczęła prace przy dwutorowym tunelu do Łodzi Fabrycznej, a mniejsza tarcza Faustyna wykona 4 jednotorowe tunele do Łodzi Kaliskiej i Łodzi Żabieniec. Inwestycja powstaje przy wsparciu pieniędzy krajowych i unijnych.

Add a comment