Mimo trudnych uwarunkowań międzynarodowych, polska żywność dobrze sprzedaje się na rynku europejskim i światowym. O wyzwaniach i szansach eksportu żywności będziemy rozmawiać podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.