Enefit Green, spółka wchodząca w skład grupy Eesti Energia i największy producent energii wiatrowej w krajach bałtyckich, wybuduje farmę wiatrową Tolpanvaara o mocy 72 MW w Finlandii. Wartość inwestycji wyniesie 82,9 mln euro, a proces budowy rozpocznie się w pierwszym kwartale 2022 roku.

Farma wiatrowa Tolpanvaara będzie się składać z 13 turbin dostarczonych przez firmę Nordex. Jej uruchomienie planowane jest na koniec 2023 roku. Przewidywany poziom rocznej produkcji energii elektrycznej ma wynieść ok. 250 GWh. Enefit Green nabył projekt Tolpanvaara od fińskiej państwowej spółki zarządzającej lasami Metsähallitus w 2020 roku. Spółka podpisała również długoterminową umowę odkupu energii elektrycznej w modelu PPA (ang. Power Purchase Agreement) obejmującą 60% przewidywanej produkcji farmy Tolpanvaara w ciągu pierwszych siedmiu lat jej działalności.

Inwestycja w Finlandii umożliwi grupie Eesti Energia realizację planu rozwoju produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym, co najmniej podwojenie zainstalowanej mocy wytwórczej do 1 100 MW do 2025 roku. W ubiegłym roku grupa Eesti Energia podjęła decyzje inwestycyjne związane z rozwojem farm wiatrowych o łącznej mocy 190 MW i wartości 228 mln euro.

W Polsce Enefit Green posiada obecnie 19 elektrowni słonecznych o łącznej mocy nieco ponad 18 MW oraz planuje dalsze inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, które zwiększą moce wytwórcze w kraju. Obecnie, w budowie znajduje się 8 MW fotowoltaiki, a kolejne 6 MW jest w przygotowaniu do decyzji inwestycyjnej. Planowana jest również inwestycja na ponad 40 MW. Enefit Green nieustannie obserwuje oraz optymalizuje plany inwestycji w OZE na wszystkich rynkach, na których funkcjonuje. W Polsce spółka stawia głównie na rozwój w kontekście energetyki słonecznej.

Więcej o Enefit Green

Enefit Green to należąca do Grupy Eesti Energia spółka pozyskująca energię ze źródeł odnawialnych. Posiada łącznie 22 farmy wiatrowe w Estonii i na Litwie, cztery elektrociepłownie w Iru, Paide, Valka i Brocen, elektrownię wodną w Keila-Joa, 38 elektrowni słonecznych w Estonii i Polsce, fabrykę peletu na Łotwie oraz instalację OZE na wyspie Ruhnu. W I połowie 2021 r. spółka wyprodukowała łącznie 557 GWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych pochodzących głównie z parków wiatrowych w Estonii i Litwie oraz 312 GWh ciepła z elektrociepłowni w Estonii i na Łotwie.

Więcej o Enefit i Eesti Energia

Ambicją Grupy Eesti Energia jest wspieranie klientów w planowaniu i wdrażaniu zielonej rewolucji poprzez oferowanie wygodnej i zrównoważonej gamy rozwiązań energetycznych. Firma jest wiodącym producentem energii wiatrowej w krajach bałtyckich i jednym z niewielu producentów paliw płynnych w Europie. Eesti Energia zatrudnia 4 555 osób. Przychody ze sprzedaży Grupy w 2020 roku wyniosły 834 mln euro.

Więcej informacji o Enefit na: www.enefit.pl, LinkedIn, Facebook