Enefit, oferujący rozwiązania energetyczne dla klientów biznesowych, podpisał umowę typu Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) z fizyczną dostawą energii elektrycznej dla firmy URSA. Firma dostarczy łącznie ok. 35 700 MWh energii, w całości wyprodukowanej przez nowo wybudowaną farmę fotowoltaiczną Enefit Green w Dębniku. Jest to jeden z pierwszych kontraktów Corporate PPA, którego przedmiotem jest stosunkowo niewielki wolumen energii. To szansa dla firm o mniejszym zapotrzebowaniu energetycznym na gwarancje pochodzenia energii odnawialnej i stabilność cen.

Umowa pomiędzy URSA i Enefit została zawarta na siedem lat. Obejmie dostawę ok. 5 100 MWh zielonej energii rocznie, dostarczonej przez farmę fotowoltaiczną Enefit Green – Solar Park Dębnik o mocy wytwórczej na poziomie 6 MW. Pozostałe zapotrzebowanie energetyczne klienta Enefit zapewni za pomocą zakupów transzowych z rynku bądź poprzez kolejne umowy typu CPPA. W ramach umowy firma zagwarantuje także obsługę bilansowania energii farmy Enefit Green.

Gwarancja zielonej energii

Współpraca Enefit i URSA to jeden z pierwszych na rynku kontraktów CPPA zawartych na mniejszy niż dotychczas wolumen energii. Możliwość korzystania z takiej formy kontraktacji przez firmy o niższym zapotrzebowaniu na zieloną energię, zapewnia nie tylko dalszy, bardziej dynamiczny rozwój OZE w Polsce, ale również szereg korzyści dla klientów biznesowych.

Corporate PPA było dotychczas skupione wokół dużych jednostek wytwórczych oraz bardzo dużych przemysłowych odbiorców energii. Teraz otwieramy się także na firmy, które mają mniejsze zapotrzebowanie na energię z OZE. W czasach niepewności na rynku i stale rosnących kosztów, przedsiębiorstwa te zyskują możliwość zagwarantowania stabilności cen oraz bezpieczeństwa odbioru – mówi Maciej Kowalski, Dyrektor Zarządzający Enefit w Polsce i dodaje: – Cieszymy się, że będziemy rozwijać naszą współpracę z URSA i wspólnie dążyć do zeroemisyjności, jednocześnie realizując strategię zielonej transformacji.

URSA to jeden z wiodących producentów i dystrybutorów najwyższej klasy materiałów do izolacji termicznej i akustycznej stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, usługowym i ogólnym.

Podpisanie umowy z Enefit na dostarczanie energii pochodzącej z OZE jest jednym z ważnych elementów naszej strategii dochodzenia do redukcji emisji CO2 o 30% do roku 2030. URSA podjęła wyzwania związane ze strategią programu ESG w 2020 roku i z powodzeniem realizuje jej kolejne elementy – mówi Mirosław Gawryluk, Dyrektor Generalny URSA Polska.

Działający w Polsce Enefit jest częścią estońskiej państwowej grupy energetycznej Eesti Energia, która opracowała długoterminową strategię osiągnięcia neutralności emisyjnej – najpóźniej do 2045 r. Zakłada ona rezygnację z produkcji energii elektrycznej z użyciem łupków bitumicznych do 2030 r. i przejście na produkcję wyłącznie ze źródeł odnawialnych. W celu realizacji przyjętych założeń, należąca do Grupy firma Enefit Green rozwija portfolio inwestycji w odnawialne źródła energii. Spółka ta posiada obecnie nad Wisłą 19 elektrowni słonecznych o łącznej mocy nieco ponad 18 MW i generujących rocznie ok. 19 GWh energii elektrycznej. Obecnie, trwają również prace nad inwestycjami fotowoltaicznymi w Zambrowie o mocy 8,8 MW oraz w Dębniku, o mocy 6 MW. Parki te mają zostać zrealizowane w 2022 roku.

***

Więcej o grupie Eesti Energia

Ambicją Grupy Eesti Energia jest wspieranie klientów w planowaniu i wdrażaniu zielonej rewolucji poprzez oferowanie wygodnej i zrównoważonej gamy rozwiązań energetycznych. Firma jest wiodącym producentem energii wiatrowej w krajach bałtyckich i jednym z niewielu producentów paliw płynnych w Europie. Eesti Energia zatrudnia ok. 4 500 osób. Przychody ze sprzedaży Grupy w 2021 roku wyniosły 1,31 mld EUR.

Więcej informacji o Enefit na: www.enefit.pl, LinkedIn, Facebook