FAO obniżył prognozę produkcji zbóż w 2022 o 17,2 mln ton z powodu suszy – podała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).