– Stawką jest konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Musimy dążyć nie tylko do zachowania bezpieczeństwa energetycznego, ale też do obniżenia emisji poprzez innowacyjne technologie w przemyśle, transporcie, ciepłownictwie i energetyce – mówił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podczas Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2 Poland, którego druga edycja rozpoczęła się 16 maja 2023 r. w Poznaniu.

Przemówienie wiceministra Ireneusza Zyski dot. roli wodoru w procesie transformacji energetycznej zainaugurowało drugą edycję tego wydarzenia.

Otwierając dyskusję, wiceszef resortu klimatu i środowiska przypomniał, że bez wodoru nie ma innowacyjnej gospodarki, a jej rozwój zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w kontekście dzisiejszego, globalnego kryzysu energetycznego:

Staramy się być prekursorem zmian. Zgodnie z Polską Strategią Wodorową do 2030 z perspektywą do 2040 r. planujemy osiągnięcie mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł na poziomie 2 GW. Ponadto, do eksploatacji ma zostać oddanych od 800 do 1000 nowych autobusów wodorowych oraz min. 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru

– zapewnił.

Jak wyjaśnił wiceminister Ireneusz Zyska, budowa gospodarki wodorowej w Polsce zostanie oparta na tworzeniu dolin wodorowych, które będą odpowiadać za integrację sektorów, znalezienie partnerów biznesowych oraz optymalizację procesów i kosztów.

Rozwiązanie to pozwoli stworzyć łańcuch wartości związanych z gospodarką wodorową, takich jak: produkcja, transport, magazynowanie i końcowe zastosowanie wodoru w różnych sektorach gospodarki. W dolinach będą prowadzone projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne, które przyczynią się do współpracy pomiędzy lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi interesariuszami. Dlatego też na początkowym etapie budowy gospodarki wodorowej w naszym kraju tak ważne jest tworzenie dolin wodorowych

– tłumaczył.

Jak przypomniał wiceminister Ireneusz Zyska, obecnie powołano 8 dolin wodorowych: dolnośląską, mazowiecką, podkarpacką, pomorską, śląsko-małopolską i wielkopolską, zachodniopomorską, a także Centralny Klaster Wodorowy w województwie świętokrzyskim i okolicach.