Rządy Rumunii i Francji porozumiały się w sprawie współpracy w przesyle zbóż z Ukrainy. Ich transport utrudnia rosyjska inwazja na ten kraj zapoczątkowana 24 lutego 2022 r.