11,5 milionów złotych na przebudowę i kompleksową modernizację energetyczną budynków trafi do Politechniki Łódzkiej. Inwestycja powstanie ze wsparciem Funduszy Europejskich. Dzięki zaplanowanym pracom na uczelni powstaną nowe pracownie dydaktyczne i laboratoria oraz nowoczesne miejsce na przedszkole dla dzieci studentów i pracowników. 14 stycznia br. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda wręczył rektorowi uczelni symboliczny czek z kwotą dofinansowania.

Na uczelniach wyższych kształtują się postawy młodych ludzi. Zaplanowane utworzenie w kampusie przedszkola, pracowni dydaktycznych i laboratoriów to bardzo istotne inwestycje nie tylko z punktu widzenia samej funkcji. Inwestycje te posłużą rozwojowi badań naukowych i poprawie jakości kształcenia

– mówił Waldemar Buda sekretarz stanu w resorcie funduszy i polityki regionalnej.

Termomodernizacja budynków na Politechnice Łódzkiej przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla. Po zakończeniu prac obiekty staną się nowoczesne i energooszczędne. Kolejny rezultat to czysta i efektywna energia ze źródeł odnawialnych oraz poprawa jakości i bezpieczeństwa użytkowania budynku także dla osób z niepełnosprawnościami. Zastosowanie energooszczędnego budownictwa pozwoli na oszczędności związane z mniejszymi rachunkami za energię i ogrzewanie (oszczędność zapotrzebowania na ciepło średnio o ok. 76,24% w obu budynkach).

11, 5 miliona, to duży zastrzyk i pomoc w szybkiej realizacji inwestycji, na które te pieniądze zostały przyznane. Bardzo za nie dziękuję

– podkreśla rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik.

Dzięki tym środkom poprawimy efektywność energetyczną budynków, a docelowo obniżymy koszty dla uczelni.

Projekt pozwoli skutecznie zaadaptować dwa stare budynki (90-letni i 60-letni) w Kampusie. Obiekty zostaną dostosowane do obecnie obowiązujących standardów i warunków technicznych. Zachowanie starej tkanki miasta pozwoli podtrzymać staromiejski klimat i wpisanie w obecne trendy rewitalizacyjne.

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik, zaznaczając, że Politechnika Łódzka jest instytucją odpowiedzialną społecznie powiedział

Przykładem działań w tym kierunku jest przedszkole dla dzieci pracowników, doktorantów i studentów uczelni. Z kolei Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego to miejsce kształcenia kadr, które świadome ludzkich ograniczeń, będą tworzyć nowe rozwiązania z myślą o wszystkich użytkownikach, czyli zapewniające społeczną dostępność.

Na Politechnice Łódzkiej jeden z budynków przeznaczony zostanie na przedszkole dla dzieci studentów i pracowników uczelni. Powstaną też specjalistyczne laboratoria i pracownie do prowadzenia zajęć dydaktycznych i projektowych będące przyjaznym miejscem wspierającym kreatywną, interdyscyplinarną pracę w wielofunkcyjnych przestrzeniach. W oparciu o doświadczenia ekspertów z różnych dyscyplin zbudowane zostają tematyczne laboratoria: mechaniczne, elektroniczne, analiz i symulacji ergonomicznych oraz Virtual Reality Inwestycje te posłużą rozwojowi badań naukowych i poprawie jakości kształcenia.

Tak jak fundusze europejskie zmieniają region łódzki, tak też zmienia się Politechnika Łódzka, który skorzysta z unijnego wsparcia, realizując kolejne przedsięwzięcia. Uczelnia będzie stawała się coraz lepszym miejscem do studiowania i rozwoju, ale także miejscem wsłuchującym się w potrzeby swoich studentów i pracowników, przyjaznym rodzicom wspierając równość w dostępie do nauki. Uczelniane miejsca opieki dla maluchów są niezastąpionym elementem polityki wspierającej młodych rodziców. Pozwalają godzić pracę i naukę z życiem rodzinnym. Takie inwestycje są niezwykle potrzebne w dzisiejszym świecie

– podkreślał wiceminister Waldemar Buda.

Projekt modernizacji budynków Politechniki Łódzkiej „Przebudowa i kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Politechniki Łódzkiej na potrzeby przedszkola dla dzieci studentów i pracowników uczelni (A14) oraz na potrzeby edukacyjne i naukowe studentów i kadry naukowej uczelni (A7)” realizowany jest w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Całkowita wartość projektu wynosi 14,15 milionów zł, z czego 11,5 mln zł pokryje dofinansowanie z Funduszy Europejskich.