Cena gazu ziemnego we wtorek o godz.18.00 w holenderskim hubie TTF w kontraktach październikowych spadła o 2,71 proc., do 239,25 euro za MWh. Niższa o 2,9 proc. była również cena gazu ziemnego w kontraktach listopadowych i wyniosła 248,45 euro za MWh.