Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podjęła 6 czerwca postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni jądrowej o mocy 3750 MWe. Pierwsza Polska Elektrownia Jądrowa, składająca się z maksymalnie trzech bloków, ma powstać na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe z końcem marca ukończyła raport środowiskowy dotyczący budowy bloków jądrowych na Pomorzu. To kluczowy dokument w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, która z kolei stanowi część postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

Gdzie ma powstać elektrownia jądrowa w Polsce?

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe odpowiedzialna za inwestycje zbadała dwa warianty lokalizacyjne elektrowni. Obie lokalizacje przeanalizowano pod kątem możliwych technologii. Chodzi o chłodzenie elektrowni w otwartym obiegu wodą morską oraz w chłodniach kominowych, wykorzystujących wodę morską lub w wersji odsolonej.

Wariant 1 „Lubiatowo – Kopalino” zajmuje powierzchnię ok. 2,6 tys. ha w gminie Choczewo, w obrębach geodezyjnych: Jackowo, Sasino i Słajszewo. Jest to wariant preferowany przez spółkę. Nie wymaga wyburzeń i przesiedleń, ponieważ obszar należy do Lasów Państwowych.

Przykładowo, w przypadku decyzji o wybudowaniu elektrowni w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” szacuje się, że nastąpi utrata maksymalnie około 5% powierzchni lasów występujących w gminie. Jeśli do realizacji zostanie przyjęty preferowany przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe podwariant techniczny, czyli otwarty układ chłodzenia z wykorzystaniem wody morskiej (…), a kanały i rurociągi na potrzeby poboru wód chłodniczych zostaną wykonane z użyciem metody bezwykopowej (…), to szacowana, niezbędna powierzchnia trwałego wylesienia obejmie ok. 335 ha.

Polskie Elektrownie Jądrowe

Natomiast Wariant 2 w lokalizacji Żarnowiec na terenie gmin Krokowa i Gniewino zajmuje 927 ha. Już w latach 80. Polska planowała uruchomienie w Żarnowcu elektrowni jądrowej, jednak inwestycji nie ukończono ze względu na brak funduszy i katastrofę w Czarnobylu. Z tego powodu konieczne byłyby teraz wyburzenia pozostałości tamtej budowy. Ostatecznie oceniono, że budowa w tym miejscu elektrowni jądrowej potrwałaby ok. 17 lat, o 5 lat dłużej niż w wariancie 1.

Czytaj także: Dawno temu w Żarnowcu, a może wcale nie tak dawno…

Decyzja środowiskowa dla elektrowni jądrowej

Oficjalne potwierdzenie lokalizacji będzie możliwe dopiero w momencie uzyskania decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Wojewody Pomorskiego.

Raport o ocenie oddziaływania na środowisko zawiera ponad 19 tysięcy stron (w tym około 5 tys. stron samego Raportu oraz ponad 14 tys. stron załączników). Raport dzieli się na sześć tomów:

I – Informacje wstępne,II – Charakterystyka przedsięwzięcia i emisje,III – Charakterystyka środowiska,IV – Ocena oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko,V – Podsumowanie – wyniki ocen i wnioski,VI – Streszczenie niespecjalistyczne.

Zgodnie ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, „każdy ma prawo uczestniczenia, na warunkach określonych ustawą, w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa”. Udział ten powinien więc być zapewniony poprzez konsultacje społeczne prowadzone w toku procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przez GDOŚ. Dodatkowo, w procedurze mogą wziąć udział państwa, na terytoria których budowa elektrowni jądrowej w Polsce może oddziaływać.

Artykuł Gdzie powstanie polska elektrownia jądrowa? pochodzi z serwisu EcoReporters.