Po covidowej przerwie UPEBI wraca na rynek z Międzynarodową Konferencją Producentów Biogazu i Biometanu GREN GAS POLAND (http://greengaspoland.pl/). Dotychczasowe edycje zgromadziły setki uczestników zarówno bezpośrednio z branży, jak i z branż kooperujących. Podczas ostatnich konferencji spotykał się sektor publiczny z sektorem prywatnym, inwestorzy prywatni z kraju i zagranicy ze spółkami skarbu państwa, eksperci i akademicy z praktykami i finansistami, specjalistyczne media branżowe z sektorem organizacji społecznych. Teraz wszystko to wraca wraz z koniecznym ładunkiem merytorycznym tyczącym niezbędnych obszarów, od regulacji poprzez technologię do finansów.

Podczas Green Gas Poland 2022 w opiniotwórczym gronie odbędą się debaty na najważniejsze, aktualne tematy związane z wyzwaniami, perspektywami i szansami stojącymi przed polską i europejską branżą biogazową i biometanową. Towarzyszyć im będą prelekcje, wykłady i dyskusje dotyczące innowacji w sektorze produkcji biogazu i biometanu, połączone z prezentacją nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Pierwszy dzień konferencji zostanie zakończony uroczystą kolacją, podczas której wręczone zostaną nagrody „Ambasador Biogazu 2022” oraz „Biogazownia roku 2022”. W konkursie „Biogaz Dostawca roku 2022” zostanie wyłoniony najlepszy dostawca produktów lub usług dla branży biogazowej.

Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:
– biogaz i biometan w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności
– polska i unijna polityka wobec importu surowców z Rosji i wyzwania rynkowe z tym związane
– biogaz i biometan a bezpieczeństwo paliwowo-energetyczne kraju
– najnowsze krajowe i unijne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania branży biogazowej i biometanowej
– ekonomika branży: finansowanie inwestycji w zakresie CAPEX i systemy wsparcia w zakresie OPEX
– doświadczenia właścicieli instalacji biogazowych oraz plany inwestycyjne dotyczące biometanu
– optymalizacja sprzedaży energii oraz instalacje biogazowe w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych
– biogaz i biometan jako element gospodarki o obiegu zamkniętym
– innowacyjne rozwiązania technologiczne dla instalacji produkujących biogaz i biometan

Kto pierwszy, ten lepszy. Do usłyszenia, do przeczytania, do zobaczenia!