Dostawy nawozów na krajowy rynek w czasie 7 miesięcy br. były znacząco wyższe, wskutek ograniczenia eksportu niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. O dostępności nawozów decyduje – obok produkcji z Grupy Azoty – również podaż konkurentów – poinformowała Grupa Azoty.