Grupa Azoty ograniczyła produkcję nawozów, ale zapewnia dostępność ciekłego CO2 oraz suchego lodu.