Grupa CCC w Q2’22 (maj-lipiec) osiągnęła najwyższą w historii sprzedaż kwartalną, tj. 2,4 mld PLN. Pomimo wysokiej bazy, będącej efektem otwarcia sklepów po zniesieniu obostrzeń sanitarnych w maju ub.r., wynik ten jest wyższy o 17% rdr. Grupa CCC nieustająco rozwija omnichannelowy model sprzedaży, wzbogacając ofertę oraz dbając o doświadczenia zakupowe Klientów. W Q2’22 sprzedaż cyfrowa odpowiadała za blisko 50% przychodów, rosnąc dynamicznie do 1,2 mld PLN (+26% rdr) – powyżej trendów rynkowych. Dzięki efektywnej polityce cenowej i promocyjnej, w ujęciu rdr, szósty kwartał z rzędu wzrosła także marża brutto Grupy CCC. Zysk brutto na sprzedaży przekroczył poziom 1,1 mld PLN (+18% rdr).

 

– Modowy produkt, nowoczesne i angażujące technologie, innowacyjne omnichannelowe sklepy stacjonarne, sprawna logistyka oraz atrakcyjna cenowo oferta, to kluczowe elementy, dzięki którym kolejny kwartał z rzędu wypracowujemy wzrosty zarówno w kanale online, jak i offline. Monitorujemy
i kontrolujemy też relację kosztów do przychodów, co jest szczególnie ważne mając na uwadze obecne wyzwania makroekonomiczne i geopolityczne. Dziś w Grupie CCC wskaźnik ten znajduje się na poziomie zgodnym z oczekiwaniami – mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC – Zbudowaliśmy solidne fundamenty dla naszego modelu biznesowego, na których konsekwentnie rozwijamy sprzedaż i wyniki naszych pięciu linii biznesowych – zgodnie z kierunkiem obranym w strategii biznesowej GO.25.

W Q2’22 Grupa CCC wypracowała najwyższą w historii sprzedaż kwartalną, która osiągnęła poziom
2,4 mld PLN (+17% rdr). Dobra dynamika wzrostu została osiągnięta pomimo wysokiej zeszłorocznej bazy, związanej z ponownym otwarciem sklepów po czasie wzmożonych obostrzeń pandemicznych. Sprzedaż online stanowiła ok. 50% (+4 p.p. rdr) przychodów Grupy, co odpowiada blisko 1,2 mld PLN (+26% rdr).

 

– Sprzedaż rośnie, bo podejmujemy szereg działań związanych nie tylko z rozwojem produktu,
ale również z pracą nad doświadczeniem zakupowym Klientów. Na początku roku powołaliśmy specjalną jednostkę w organizacji – Data&AI Hub, który poprzez zaawansowaną analitykę danych, stymuluje rozwój wszystkich obszarów biznesowych, m.in. jeszcze lepsze dostosowanie oferty do oczekiwań konsumentów. Dzięki temu Klient regularnie do nas wraca. Dziś jesteśmy beneficjentami szybko rozwijanego w ostatnich latach modelu omnichannelowego. Grupa CCC napędzana jest dwoma mocnymi silnikami: online i offline, które nierozerwalnie się przenikają, dając nam najlepsze synergie tłumaczy Marcin Czyczerski.

 

W drugim kwartale 2022 r. sprzedaż omnichannelowa w szyldzie CCC wyniosła niemal 1,2 mld PLN
(+5% rdr). Wzrost przychodów został osiągnięty przy istotnie mniejszej rdr powierzchni handlowej
(-5%), wynikającej z optymalizacji sieci sklepów i był możliwy dzięki skokowej poprawie sprzedaży z m2 – do poziomu 720 PLN (+12% rdr). Do osiągniętego wyniku w dużym stopniu przyczynił się kanał online ccc.eu (ze wzrostem o 140% rdr), który stanowi już 20% udziałów w sprzedaży segmentu.
Pod względem dynamiki sprzedaży ccc.eu znacząco wyprzedza rynek i konkurencję. Będziemy dalej podążać w kierunku cyfryzacji sprzedaży i nowych technologii, wzmacniając w ten sposób nasz omnichannelowy model biznesowy mówi Marcin Czyczerski.

 

W ubiegłym kwartale intensywnie rozwijał się najmłodszy szyld Grupy HalfPrice, który wygenerował obroty w wysokości ok. 180 mln PLN, co oznacza wzrost o blisko 50% w ujęciu kdk. W drugim kwartale otwartych zostało 10 nowych lokalizacji.

 

Dziś sieć HalfPrice to 76 sklepów w 7 krajach. Ważne jest to, że przy tak dynamicznym rozwoju, obecnie przychody rosną szybciej od powierzchni handlowej. Nasz koncept dojrzewa, budujemy swoją pozycję
na rynku, wzmacniamy ofertę produktową (m.in. kategorię „home”), a sprzedaż z m2 sukcesywnie wzrasta –
mówi Adam Holewa, Prezes Zarządu HalfPrice – Kolejnym rynkiem, na którym zadebiutujemy,
będzie Rumunia. W dalszych planach mamy także ekspansję międzynarodową naszego e-commerce.

Marża brutto Grupy wzrosła w ubiegłym kwartale o 0,3 p.p. rdr i osiągnęła poziom 47,5%. Głównym czynnikiem wpływającym na ten wynik jest dalsza poprawa marży brutto w szyldzie CCC – o 2,4 p.p. rdr. W drugim kwartale wyniosła ona 54,6%. W ujęciu rdr rośnie ona nieprzerwanie od pięciu kwartałów
z rzędu. Na tak dobry wynik wpływ ma m.in. nowa, efektywna polityka cenowa
i promocyjna.

W omawianym okresie odnotowano spadek wskaźnika kosztów do przychodów o blisko 8 p.p. kdk.
Jego wartość w Q2’22 wyniosła 44% i znajduje się na poziomie zgodnym z oczekiwaniami. Dziś rozwój Grupy koncentruje się na wzmocnieniu najbardziej perspektywicznych obszarów zapewniających stosunkowo szybką monetyzację – kanałów e-commerce i sieci HalfPrice.

 

Grupa odnotowała zysk operacyjny w kwocie 79 mln PLN oraz wynik EBITDA w wysokości 224 mln PLN, tj. na poziomie zbliżonym rok do roku.

Q2’22 w Grupie Modivo

Grupa Modivo wypracowała w ubiegłym kwartale przychody na poziomie 1 mld PLN (+23% rdr). Najwyższą dynamikę przychodów w Grupie, po raz kolejny zanotował szyld MODIVO, tj. +91% rdr
(181 mln PLN). Przychody eobuwie.pl rosły natomiast w tempie 14% rdr, osiągając w drugim kwartale 2022 roku poziom 820 mln PLN.

 

W Q2’22 marża brutto Grupy Modivo wyniosła 40,4%, co stanowi spadek o 2,7 p.p. rdr.
Jest on związany z intensywną pracą nad dalszym wzrostem dynamiki rozwoju sprzedaży
w wymagającym otoczeniu konkurencyjnym. Nasze działania przynoszą zamierzony efekt. Odnotowujemy wyższe dynamiki przychodów od innych graczy na rynku. Realizujemy ambitne plany, które sobie wyznaczyliśmy. Aktywnie inwestujemy w rozwój sieci sprzedaży m.in. zwiększamy liczbę sklepów hybrydowych, intensyfikujemy i precyzyjnie profilujemy działania marketingowe oraz rozwijamy własny marketplace mówi Damian Zapłata, Prezes Zarządu Grupy Modivo.

 

W minionym okresie koszty SG&A Grupy Modivo wyniosły 383 mln PLN i rosły w tempie 27% rdr,
tj. zbliżonym do dynamiki przychodów. Wzrost kosztów związany jest głównie z dalszym rozwojem działalności Grupy – ekspansją na nowe rynki, rozwojem technologii oraz pracami związanymi
z wdrożeniem marketplace.

 

Grupa Modivo wypracowała zysk EBITDA w wysokości ok. 40 mln PLN, przy marży na poziomie 4%.

 

 

 

***

CCC S.A. jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. Grupa posiada ok. 90 platform
e-commerce i prawie 1000 sklepów w 28 krajach pod markami CCC, eobuwie.pl, MODIVO i DeeZee.
Od maja 2021 r. Spółka poprzez sieć sklepów HalfPrice rozwija sprzedaż również w segmencie off-price.
CCC S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku.

 

Więcej informacji dostępnych jest na: LinkedIn, Twitterze oraz www.corporate.ccc.eu.