W 2021 roku Łódzka SSE pozyskała 76 inwestycji, firmy zadeklarowały, że zainwestują w Strefie blisko 4,7 mld zł i stworzą 2 698 nowych miejsc pracy. To rekordowy wynik w 25-letniej historii działalności Strefy. W konferencji podsumowującej miniony rok wziął udział wiceminister Waldemar Buda.

„To był dobry rok dla rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Potwierdzają to dane, które są konkretnym dowodem zmian i tempa rozwoju. W minionym roku w ramach ŁSSE wydano76 decyzji o wsparciu inwestycji na łączną kwotę ponad 4,6 mld złotych. Dzięki temu powstało blisko 2 700 nowych miejsc pracy. ŁSSP pokazuje, ze wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju czy wykorzystanie technologii 5G w działalności może doskonale przyczynić się do rozwoju gospodarczego. Cieszę się, że strefa dla wielu przedsiębiorców z Polski i całego świata pozostaje atrakcyjnym miejscem do inwestycji

– powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Pozyskanie w 2021 r. prawie 80 firm do Łódzkiej Strefy to rekord w 25-letniej historii Strefy i wynik dwa razy lepszy niż w zeszłym roku. Wśród nowych inwestorów, tak jak w poprzednich dwóch latach, więcej jest firm polskich – blisko 70 procent głownie z sektora MŚP. Wśród zagranicznych w 2021 r. najwięcej jest inwestorów z USA – sześciu, Niemiec – czterech, Belgii – czterech, z Włoch, Szwecji, Wielkiej Brytanii – po dwie.

Strefa pozyskała kilka inwestycji na poziomie 400 mln zł i więcej, które wygenerują tysiące miejsc pracy, co będzie kluczowe dla lokalnych społeczności. ŁSSE przyciągnęła nowoczesne projekty, takie jak centra usług wspólnych dla biznesu (Moderna, Wella), IT/BPO/R&D (Twilio), produkcję polimerów biodegradowalnych, czy magazyny energii.

Aż pięciu inwestorów chce zainwestować ponad 350 mln zł. Największe inwestycje przeprowadzą: Firtill Investments, który zajmuje się produkcją polimerów biodegradowalnych. Krynica Vitamin S.A. produkuje napoje oraz opakowania. Footprint Poland produkuje opakowania biodegradowalne. LPP Logistics zajmuje się usługami magazynowania, ale także produkcją. Waw11 Sp. z o.o. – to nowoczesne data center zlokalizowane w Warszawie przez amerykański koncern.

W 2021 r. w Łódzkiej SSE przeważają branże takie jak: logistyka i magazynowanie, nowoczesne usługi dla biznesu, spożywcza, chemiczna, produkcji maszyn.